Skip to main content

Produktionsarbejde

Søg uopfordret til arbejde i produktionen via formularen

  Personlige oplysninger

  Af sikkerheds- og driftsmæssige årsager, kræves det du er fyldt 18 år for at
  komme i betragtning til et job.

  Yderligere oplysninger

  Er du i arbejde nu

  Er du interesseret i bestemt arbejde:

  Ønsket arbejdstid


  Ægtefælle / samlever ansat på Dan Cake

  Tidligere arbejdssteder

  Faglig uddannelse

  Faglig uddannelse

  Udlært som

  Lærested

  Helbredsoplysninger

  Lider du af en sygdom, der med en vis sandsynlighed vil medføre et højere sygefravær (uarbejdsdygtighed) end normalt i det pågældende arbejde, så må arbejdsgiveren spørge til sygdommen, og du har ligeledes pligt til af egen drift at oplyse arbejdsgiveren om den.

  Dato for udfyldelse af dette skema

  Skolegang / efteruddannelse / kurser

   

  Hvis vi ønsker yderligere oplysninger om dig, hvem kan du da henvise til hos dine tidligere arbejdsgivere

  Ansættelse af nye medarbejdere sker normalt på grundlag af de foreliggende ansøgningsskemaer eller via vikarbureau.

  Forinden har vi vi altid en personlig samtale med en eller flere ansøgere. Ønsker vi at tale med dig, kontakter vi dig direkte.

  Du kan til enhver tid sende en mail til: ulla.andersen@dancake.dk og bede om at få din ansøgning slettet.

  Ansøgninger via hjemmesiden besvares ikke, men gemmes i 3 måneder, hvorefter ansøgning slettes.
  Ledige stillinger bliver ikke opslået på hjemmesiden, men kan findes på Jobnet, Jobindex eller LinkedIn.

  Skolegang / efteruddannelse / kurser

  Du skal krydse af i feltet ja til samtykke for at kunne sende din ansøgning

  Med samtykket giver du Dan Cake A/S ret til at behandle / indsamle /registrere/opbevare samt videregive de oplysninger du har angivet i din ansøgning: uddannelse /ønske til jobfunktion/ tidligere arbejdsgiver(e)/tidligere ansat på Dan Cake/ægtefælle ansat på Dan Cake/hvilken afdeling der ønskes/ indhentning af referencer/brug af telefonnummer/adresse/e-mail/ personlighedstest med mere.

  Formålet hermed er, at Dan Cake kan videregive din ansøgning til den /de rette ledere.

  Det er en betingelse for en eventuel ansættelse, at du har gyldig arbejds- og opholdstilladelse.