Skip to main content

Privatlivspolitik hos Dan Cake

Dan Cake behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv. På denne side kan du læse mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder.

Formål og baggrund

Herunder redegøres for formålet og de mest normale juridiske grundlag for at Dan Cake behandler dine personoplysninger.

 • Indsamling og behandling af persondata:

  Vi indsamler en række personoplysninger – primært almindelige persondata, men også følsomme oplysninger og CPR Nr. – som benyttes i forbindelse udførelsen af de administrative handlinger og andre services, som Dan Cake udfører.

  Vi sikrer altid, at indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker med samtykke eller med et andet klart hjemmelsgrundlag. Vi udarbejder forretningsgange og procedurer, som sikrer, at denne politik implementeres i det praktiske arbejde i virksomheden, og at det løbende kontrolleres, at disse forretningsgange og denne politik overholdes.

  Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for udførelsen af vores arbejdsopgave. Vi sikrer samtidig, at personoplysninger, som ikke længere er nødvendige for udførelsen af vores arbejdsopgave slettes.

  Vi sikrer, at adgangen til private personoplysninger er begrænset til de personer, som er nødt til at have adgang for at kunne udføre deres arbejde. Øvrige ansatte i Dan Cake har ikke adgang til private personoplysninger.

  Vi sletter altid personoplysninger, fem år efter kontraktudløb. Vi gemmer oplysninger i fem år for at sikre, at det er muligt at besvare spørgsmål i forbindelse med kontraktuelle forhold eller til at sikre, udøve eller forsvare juridiske påstande.

 • Tredjelande

  Dan Cake overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS).

 • Data Sikkerhed

  Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

  Sikkerhed på alt vores it, er indbygget og altid aktivt. Det vil sige, at vi har de bedste forudsætninger
  for at beskytte alle vores data og dermed dine oplysninger. Vores it sikkerhed dækker bla. Kryptering af mail, MalWare beskyttelse, antivirus og Firewall.

  Vi har som virksomhed pligt til at lave en risikovurdering på vores arbejdsprocesser. Efter vi har gjort dette, har vi vurdere hvilke konsekvenser dette har for dig som kunde/medarbejder. Ved gennemgang af disse processer, har vi skærpet sikkerheden for dig som kunde/medarbejder.

 • Opbevaring og sletning

  Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Særlige lovregler, herunder i fx bogføringsloven, kan dog give os pligt eller ret til at opbevare dem i længere tid. Oplysningerne kan også behandles og opbevares længere, hvis de er anonymiseret.

 • Rettigheder

  I henhold til Databeskyttelsesloven samt Persondataforordningen, har du som registreret en række
  rettigheder.

  a. Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
  b. Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig
  c. Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme
  d. Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne

  Ovenstående kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder, immaterielle rettigheder eller andre retlige forpligtelser der går forud for ovenstående rettigheder.

  Hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi gemmer på netop dig, kan du kontakte vores compliance ansvarlige. Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Den compliance ansvarlige som du til enhver tid kan kontakte ift. vores privatlivspolitik er:
  Ulla Andersen på ulla.andersen@dancake.dk

 • Indberetningskrav til datatilsynet/datasubject

  Vi har pligt til at informere Datatilsynet , hvis vi har et databrud. Databrud kan være flere ting. Det kan være utilsigtet data der er blevet sendt til fejl modtager, hacker angreb o.l. Oplever vi dette, skal vi indenfor 72 timer henvende os til Datatilsynet, og i visse tilfælde den datasubject dette evt. måtte vedrøre.

 • Klage til Datatilsynet

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 • Ændring af denne privatlivspolitik

  Privatlivspolitikken bliver løbende ændret, når det er nødvendigt. Du kan altid se, hvornår politikken sidst er blevet opdateret nederst på denne side.